Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

05.10.2012

Alakylän koulu on syytä rakentaa. Mielipidekirjoitus Etelä-Saimaa 5.10.2012

Lappeenrannan taloustilanteesta johtuen investointeja joudutaan tarkastelemaan hyvin kriittisesti.
Tekninen lautakunta on yksimielisesti päättänyt esittää, että Alakylän koulun rakentamisesta luovutaan.

Mielestäni Alakylän koulu ei saa olla ensimmäiseksi karsittavien tai siirrettävien investointien joukossa.
Tiukassakin taloustilanteessa lasten ja nuorten koulunkäynti tulee turvata terveellisessä ja turvallisessa lähikoulussa.

Lappeenrannassa on vähän aikaa sitten valmistunut koulujen palveluverkkoselvitys.
Kaupunginvaltuusto on 10.4.2012 yksimielisesti päättänyt, että Alakylän uusi koulu rakennetaan v. 2013 - 2014. Uusi koulu käsittäisi opetustilat 1 – 4 luokille ruokailu-, liikunta- ja muine oheistiloineen. Piha-alueelle on jo muutama vuosi sitten valmistunut päiväkoti, joten alue olisi lapsille ja nuorille koululaisille tuttu sekä turvallinen opiskelun alkutaipaleen kokonaisuus.

Tekninen lautakunta on nyt antanut oman näkemyksensä tulevien vuosien investoinneista. Kaupunginhallitus ei ole vielä käsitellyt asiaa. Päätökset tehdään aikanaan kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyssä.

Ainakin tähän asti valtuuston yhteinen päätös on ollut, että Alakylän uusi koulu rakennetaan. Se on myös oma mielipiteeni. Lapset ja nuoret eivät saa olla kärsijöinä karsimisia tehtäessä. Ensin tulee läpikäydä muut suunnitellut investoinnit ja löytää sieltä karsittavia tai siirrettäviä investointeja.

Liian monen oppilaan koulunkäynti on tänäänkin käynnistynyt parakkikoulussa tai terveysriskejä sisältävässä rakennuksessa. Oppilaiden ohella vaaravyöhykkeessä ovat opettajat ja muut kouluissa työskentelevät.

Kuntien rahatilanne on tiukka ja valtionkin talousarvioesityksessä on varattu aivan liian vähän peruskorjausrahaa kouluille. Valtakunnalliseksi koulujen peruskorjausrahatarpeeksi arvioidaan jopa 100 miljoonaa euroa vuosittain, mutta käytettävissä on vain murto-osa.

Aito arvovalinta on turvata oppilaille, opettajille ja muulle koulujen henkilöstölle turvalliset ja terveelliset olosuhteet. Se säästää paljon tulevaisuuden terveydenhuollon kustannuksia.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
kaupunginhallituksen pj.

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös