Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

25.10.2012

Kotikaupunki on asukkaita varten. Mielipidekirjoitus, lähetetty Etelä-Saimaaseen, Lappeenrannan Uutisiin ja Varttiin 19.10.2012.

Elinvoimainen kotikaupunki on turvallinen ja asukkaistaan huolehtiva.

Lappeenrannan tulevat vuodet eivät ole taloudellisesti helppoja. Terve kuntatalous on kaupungin palvelujen paras turva, siksi velkaantumisen kasvu tulee saada taittumaan. Työllisyyden edistäminen ja yritystoiminnan edellytysten luominen on tärkeää. Työpaikkoja lisääville yrityksille tulee löytyä sijoittumismahdollisuus.

Lähivuosina investointeja voidaan tehdä vain harkiten. Pääpaino on oltava peruspalveluissa, muun muassa kouluissa ja päiväkodeissa. Samoin välttämättömät kunnallistekniikan ja liikenneväylien rakentamiset tulee tehdä.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Maasotakoulu ovat maakuntamme tulevaisuuden tärkeitä tukijalkoja. Maakunnassa tarjottavan koulutuksen pitää tukea työelämään sijoittumista, että mahdollisimman moni nuori löytää työpaikkansa Etelä-Karjalasta.

Väestö ikääntyy ja hoitoalan työntekijöiden tarve kasvaa. Omaishoitajien ja -hoidettavien asemaa on parannettava. Toimivat ja laadukkaat lähipalvelut tulee säilyttää koko maakunnassa.
Terveyskeskuspalvelut on säilytettävä kaikissa kunnissa.

Ihmisen paras paikka on koti. Perheillä tulee olla aitoja vaihtoehtoja lasten- ja vanhustenhoitoon. Myös yksinelävät tulee huomioida päätöksenteossa.

Lappeenrannan laaja maaseutu ja taajama-asutus täydentävät toisiaan. Eri-ikäiset ihmiset tarvitsevat vaihtoehtoja asuinmuodon ja -ympäristön valinnassa. Monet haluavat asua maaseudulla, siihen on oltava mahdollisuuksia. Keskusta-alueen kehitystä tulee jatkaa kaavoittamalla sinne lisärakennusoikeutta.

Maatalous on maaseudun pääelinkeino. Sen ohella tulee turvata muunkin yritystoiminnan edellytykset maaseudulla. Lähellä tuotettu ruoka on tärkeä osa ruokakulttuuriamme ja kestävää kehitystä. Kaikki lähiruuan tuottajatilat on pidettävä mukana maakunnallisissa ja kunnallisissa hankinnoissa.

Vaikka tulevat vuodet ovatkin haasteellisia, niin yhteistyöllä Lappeenranta kehittyy edelleen.

Ari Torniainen, kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös