Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

19.06.2013

Kuntauudistus pitää pysäyttää/ Kuntauudistus väärillä raiteilla. Mielipidekirjoitus Etelä-Saimaa 13.4.2013, Uutisvuoksi 13.4.2013, Kouvolan Sanomat ja Kymen Sanomat 15.4.2013 sekä Länsi-Saimaan Sanomat 26.4.2013.

Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa kuntapolitiikan tavoitteena luvataan ”turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa, luoda edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa.”

Oikeuskansleri Jonkka ilmaisi keskiviikkona 10.4. huolensa kuntauudistuksesta. Hän lausui pitävänsä ”kuntarakenneuudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen (sote -uudistuksen) valmistelun eritahtisuutta ongelmallisena. Eritahtisuutta ei voi pitää perustuslaissa turvattujen kansanvaltaisuuden, osallistumisoikeuksien, oikeuden tulla kuulluksi ja kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta onnistuneena ratkaisuna.”

Hallituksen toimet ovat ristiriidassa omien kirjaustensa ja jopa perustuslain hengen kanssa. Kuntarakenneuudistusta on ajettu ylhäältä käsin ohjaten väkisin eteenpäin. Paikallisia ihmisiä ja päättäjiä on kuultu kunnissa nimellisesti; selvitykset ovat kuitenkin ohittaneet kuntien toiveet. Keskusta hyväksyy vapaaehtoiset kuntaliitokset sekä uudistukset, mutta ei hallituksen huonosti valmistelemaa kuntauudistusta.

Keskusta-oppositio ei ole kritiikkinsä kanssa yksin. Melkein kaikki oikeustieteen asiantuntijat ovat olleet pitkin kuntauudistusta kriittisellä kannalla uudistusten etenemiseen. Kunnat ovat sekaisin vaatimusten ja odotusten suhteen. Kuntien päättäjät yli puoluerajojen ovat ihmeissään siitä, miten kuntauudistuksessa voi edetä, kun ei ole tietoa sote -uudistuksen linjauksista.

Kriisiin ajettu uudistus pitää pysäyttää. Keskustan selkeällä kotikunta- maakunta -mallilla sekä kuntauudistus että sote -uudistus saadaan vietyä järkevästi eteenpäin demokratiaa ja kuntien yhteistyötä kunnioittaen.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös