Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

19.06.2013

Liika byrokratia jarru kuljetusalalle/ Vähemmän byrokratiaa. Mielipidekirjoitus Uutisvuoksi 29.4.2013 ja Etelä-Saimaa 28.4.2013.

Eduskunnassa hyväksyttiin 23.4. hallituksen esitys yrittäjäkuljettajien työaikalaista. Sen tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta. Lain mukaan yrittäjäkuljettajat velvoitetaan kirjaamaan työaikansa ja säilyttämään työaikakirjanpitonsa kahden vuoden ajan.

Asiantuntijoiden mukaan uudistuksen merkitys on kuitenkin liikenneturvallisuuden kannalta vähäinen ja todellisen työajan valvonta mahdotonta. Ajoaikaa valvotaan jo nyt ajopiirturin perusteella.

Yksi yrittäjyyden kriteereistä on, ettei yrittäjällä ole työaikaa. Kuljettajayrittäjä toimii yrityksensä puolesta muulloinkin kuin ajaessaan autoa. Hän suunnittelee, markkinoi, huolehtii ajoneuvoistaan ja sopii ajoista. Työaikakirjanpito on taas yksi lisävelvoite yrittäjälle.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti yksimielisesti, että hallituksen esitystä muutetaan siten, että velvollisuudesta pitää työaikakirjanpitoa luovutaan ja tarkkailu perustetaan ajopiirturikortin tietoihin. Tämä olisi ollut järkevä ratkaisu, jolla ei olisi lisätty byrokratiaa eikä kuljettajan työtaakkaa.

Maantiekuljetuksiin vaikuttaa myös esitetty kuljetuskaluston mittojen ja painorajojen nosto. Hanketta perustellaan teollisuuden säästöillä kuljetuskertojen vähentyessä. Rekkojen kokojen kasvaessa on huolehdittava, että liikenneturvallisuus ei vaarannu. Tieverkko siltoineen ei kestä painorajojen nostoa ilman parannuksia. Tällaisia teitä on Etelä-Savossakin.

On välttämätöntä, että alempiasteisen tieverkon perusparannuksiin tulee nopealla tahdilla vähintään 100 miljoonan euron vuosittainen tasokorotus. Sellaista ei ole tällä hallituskaudella luvassa. Rekkojen painonnoususta johtuviin teiden korjaustarpeisiin tulee lisämäärärahaa vuositasolla reilu 10 miljoonaa euroa.

Kotimainen kuljetusala tarvitsee kilpailukykyä pysyäkseen hengissä, eikä sitä saa kampittaa liialla byrokratialla. Tieverkkoa on parannettava, jotta se kestää kuljetusten painonnousun.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös