Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

19.06.2013

Kysymyksiä liikenneministeri Kyllöselle. Mielipidekirjoitus Uutisvuoksi 14.5.2013.

Valtatie 6 rakentaminen välillä Taavetti-Lappeenranta ja kaksoisraiteen suunnittelumääräraha välillä Luumäki-Imatra olivat hallituksen liikennepolitiikkaa ohjaavassa liikennepoliittisessa selonteossa vuosi sitten. Ne olivat hyviä kirjauksia. Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti 7.5. kauan odotetun aikataulun liikennehankkeille. Mutta mitä on muuttunut?

Valtatie 6 oli selonteon ykköshankkeita ja sen toteuttamiseen oli varattu 90 miljoonaa euroa. Nyt hankkeen kooksi ilmoitetaan 75 miljoonaa euroa valtion puolelta ja miljoona euroa kunnilta. Hankkeen aloitusvuodeksi ilmoitetaan 2015, joka on tarpeeseen nähden aivan liian myöhään. Sen edelle on mennyt monta hanketta muualla Suomessa. Jääkö Taavetin kohta nyt rakentamatta? Jos rakentaminen aloitettaisiin heti, samalla rahalla todennäköisesti saataisiin myös Taavetin kohta valmiiksi. Epäselväksi edelleen jää, paljonko hankkeen aloitusvuonna on käytettävissä rahaa?

Liikennepoliittisessa selonteossa mainitaan valtatie 6 kohdalla: ”Mikäli kevyemmällä suunnitteluratkaisulla saavutetaan kustannussäästöjä, voidaan ne kohdentaa valtatie 12 Lahti-Kouvola-yhteysvälin aloittamiseen”. Tie on tukkoinen erityisesti Kouvolan päässä ja kaipaa korjausta. Valtatie 6 rakentamisesta ollaan nyt säästämässä 15 miljoonaa euroa. Uudessa aikataulutuksessa valtatie 12 ei mainita eli onko se hanke hävinnyt ministeriön listalta? Jos ei ole, mikä sen aikataulu on?

Luumäki-Imatra kaksoisraiteen suunnittelurahaa, 10 miljoonaa euroa, ei uudessa aikataulutuksessa näy, kun taas liikennepoliittisesta selonteosta se löytyy. Mihin suunnitteluraha on unohtunut?

Hankkeet ovat liikenteen turvallisuuden ja sujumisen kannalta tärkeitä. Liikennehankkeita kannattaa aloittaa huonossa talous- ja työllisyystilanteessa, eikä myöhästyttää enää yhtään.


Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös