Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

17.10.2013

Rakennustuotteille tyyppihyväksyntä. Tiedote Pirttilahden ja Torniaisen kirjallisesta kysymyksestä, julkaistu Suomenselän Sanomissa 12.9.2013.


Kansallista tyyppihyväksyntää säätelee 11.7.2012 voimaantullut tyyppihyväksyntäasetus. Kansallisen tyyppihyväksynnän myöntää ympäristöministeriön valtuuttama taho. Yhtenä vaatimuksena on tyyppihyväksyjien suorittama akkreditointi.

Nyt kansallisia tyyppihyväksyntöjä ei myönnetä, koska akkreditoituja hyväksyjiä ei ole Suomessa lainkaan. Kansallisen tyyppihyväksynnän saaminen on ensisijaisen tärkeää yrityksille, joiden tuotteet sitä vaativat. Tällä hetkellä näiden tuotteiden toimittaminen ja käyttäminen estyvät, koska tyyppihyväksyntä puuttuu.

Pirttilahti ja Torniainen kysyvät seuraavat kysymykset:

- Koska rakennustuotteiden kansallisten tyyppihyväksyntöjen myöntäminen käynnistyy?
- Miten varmistetaan, että tyyppihyväksyntöjen myöntäminen toimii siten, että se ei jatkossa vaikeuta yrittäjien toimintaa?
- Onko varmistettu, että kaikkien tuotteidensa osalta tyyppihyväksyntä toimii, eikä jää niin sanottuja väliinputoajatuotteita?

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös