Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

17.10.2013

Torniainen nopeuttaisi kaavavalitusten käsittelyä. Tiedote kirjallisesta kysymyksestä, julkaistu Suomenmaassa ja Länsi-Saimaan Sanomissa 1.10.2013.

Kunnilla on vastuu alueidensa kaavoituksesta ja rakentamisen lupamenettelyistä. Kaavoitus tehdään pitkäjänteisesti ja sen tarkoituksena on tehdä asumisen, liikenteen, elinkeinoelämän ja luonnon kannalta tasapainoisia maankäyttösuunnitelmia.

Maankäyttöön ja kaavoitusprosesseihin vaikuttavat paljon tehdyt valitukset. Kaikilla kansalaisilla on oikeus valituksiin. Tämä on hyvä oikeus. Tätä oikeutta voidaan käyttää joskus myös tarkoitushakuisesti ja hankkeita tietoisesti viivästyttäen. Valitusten käsittely kestää helposti vuoden kussakin oikeusasteessa aiheuttaen sekä kustannuksia että viivästyksiä rakentamiselle ja hankkeiden eteenpäin viemiselle.

Valitusprosesseja pitää nopeuttaa huomattavasti nykyisestä.
Torniainen kysyykin kirjallisessa kysymyksessään, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä maankäytön ja kaavoituksen valitusprosessien vähentämiseksi ja nopeuttamiseksi.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös