Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

17.10.2013

Kotihoidontukimuutos lisää kuntien menoja. Mielipidekirjoitus Länsi-Saimaan Sanomat 1.10.2013, Etelä-Saimaa 2.10.2013, Kouvolan Sanomat 3.10.2013.

Hallitus heikentää kotihoidontuen pakkojakopäätöksellään perheiden omaa päätöksentekoa viemällä perheiltä valinnanvapauden lastenhoidon järjestämisessä. Hallitus näyttää myös tietävän mielestään perheitä paremmin, kuinka lastenhoito perheissä pitää järjestää. Kuntien menot kasvavat päätöksen myötä. Asiasta äänestettiin välikysymysäänestyksessä 27.9.2013.

Käytännössä kotihoidontuen pakkojakaminen molempien vanhempien kesken tarkoittaa todennäköisesti sitä, että tukea tullaan käyttämään nykyistä vähemmän ja lapsia siirtyy päivähoitoon enenevässä määrin. Tämä tarkoittaa kulujen siirtoa valtiolta kunnille, sillä kotihoidontuen maksaa valtio ja päivähoito on kuntien vastuulla.

Keskustan mielestä nykyinen, valinnanvapauteen perustuva kotihoidontuki, jossa perheillä on mahdollisuus itse päättää tuensaaja, on hallituksen ehdotusta huomattavasti joustavampi sekä perheiden että kuntien kannalta.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös