Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

17.10.2013

Torniainen ja Tossavainen tekivät talousarvioaloitteita tiehankkeista. Tiedote, julkaistu Luumäen Lehdessä 3.10.2013 ja Länsi-Saimaan Sanomissa 4.10.2013.

Kansanedustajat Ari Torniainen ja Reijo Tossavainen jättivät talousarvioaloitteet valtatie 6:sta välillä Taavetti-Lappeenranta, valtatie 13:sta Myttiömäen kohdalta, valtatie 26 perusparannuksesta, tiestä 387 välillä Raippo-Vaalimaa, tiestä 3864 eli Ylämaantiestä välillä Sipari-Pulsa sekä valtatie 6 perusparannuksen loppuunsaattamiseksi Korian kohdalla.

Lisäksi Torniainen allekirjoitti talousarvioaloitteet perustienpidon ja yksityisteiden rahoituksen kasvattamiseksi.

Edustajien mielestä tiehankkeet ovat erittäin tärkeitä alueellisesti mutta myös valtakunnallisesti. Rakennusala on matalasuhdanteessa ja tiehankkeita kannattaisi aloittaa nyt.

Hankkeita tarvitaan erityisesti kasvaneiden automäärien ja itäliikenteen takia, jotta tieturvallisuus saadaan hyvälle tolalle. Valtakunnallisesti tärkein näistä hankkeista on valtatie 6 perusparannus välillä Taavetti-Lappeenranta.

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös