Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

20.05.2014

Veroparatiisien käyttöä kitkettävä. Mielipidekirjoitus Kouvolan Sanomat 23.10.2013, Etelä-Saimaa 24.10.2013.

Veroparatiisiksi kutsutaan aluetta, jossa on matala tai olematon verotusaste, alhainen säätely sekä usein myös tiukka pankkisalaisuus tai muita salassapitokäytäntöjä. Veroparatiiseiksi luokiteltuja maita ja alueita on ympäri maailman ja esimerkiksi Euroopan unionin sisällä.

Pääomien siirtäminen maasta toiseen on helppoa, Euroopan unionin sisällä se on vapaata. On laskettu, että veroparatiiseissa on yritysten, yksityisten henkilöiden, säätiöiden sekä muiden välikäsien kautta maailmanlaajuisesti jopa 11 000- 18 000 miljardin euron rahavarat.

Pelkästään suomalaisilla yksityishenkilöillä on arvioiden mukaan ainakin 450 miljoonaa euroa veroparatiiseissa ja Suomesta siirtyy yritysten rahaa joka vuosi ainakin 320 miljoonaa euroa veroparatiiseihin.

Julkinen talous ei kestä sitä, että kaikki yhteiskunnan jäsenet eivät osallistu yhteiskunnan rahoittamiseen maksukykynsä mukaan, vaan kehittävät keinoja kiertää veroja.

Verohallinnon mukaan suomalaiset veroparatiisien varat ovat etenkin vauraiden suomalaissukujen, yritystoimintansa myyneiden ja suurten yritysten johtotehtävissä olleiden talletuksia. Myös yritysten tiedetään käyttävän verosuunnittelussaan hyväkseen veroparatiiseja. Verojen kiertotoimet murentavat veropohjaa ja ovat sekä moraalisesti että kansantaloudellisesti huolestuttavia.

Verotuksen avoimuutta on lisättävä, jotta tämänkaltainen toiminta saadaan kitkettyä. Yhtenä toimena veronkierron suitsemiseksi on ehdotettu tilinpäätösten maakohtaista kirjanpitoa. Veroparatiisien kieltämiseksi tarvitaan Suomen, Euroopan unionin ja maailmanlaajuisia toimenpiteitä.


Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
lakivaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös