Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

21.05.2014

Valoa tulevaisuuteen. Mielipidekirjoitus Länsi-Saimaan Sanomat 3.1.2014.


Maassamme tarvitaan positiivista, eteenpäin katsovaa asennetta ja järkeviä uudistuksia suunnan muuttamiseksi.

Ihmiset odottavat päätöksiä kuntauudistuksesta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleen järjestämisestä. Keskusta tarjoaa palvelujen järjestämiseen kotikunta-maakuntamallia, jossa sekä rahoitus että palvelut ovat selkeästi järjestetyt.

Talouden ja kilpailukyvyn parantamiseksi Suomi tarvitsee selkeän suunnanmuutoksen. Keskusta esittää 8-10 vuoden pitkäjänteistä vaihtoehto-ohjelmaa, joka perustuu uuden työn luomiselle. Työllisyyden parantaminen on ykkösasia, sillä työttömänä on tällä hetkellä yli 300 000 ihmistä. Vaihtoehto-ohjelmassaan keskusta esittää usean miljardin euron kasvurahastoa, jossa valtion roolia uuden työn luomisessa korostettaisiin ja pienille sekä keskisuurille yrityksille annettaisiin mahdollisuus terveeseen kasvuun.

Liikenneväylästömme tarvitsee kunnostusta. Suuriin väylähankkeisiin tulee perustaa Infra Oy, jonka kautta hankkeet voidaan toteuttaa. Rahat Infra Oy:lle saadaan valtiolta, eläkeyhtiöiltä ja yksityisiltä sijoittajilta. Fortumin sähköverkon myynti pääosin ulkomaiseen omistukseen ei ole järkevää, vaan siitä saadut tulot olisi voitu käyttää Infra Oy:n rahoittamiseen.

Meillä on runsaat uusiutuvat luonnonvarat ja niitä pitää hyödyntää järkevästi, luontoarvot huomioiden. Kotimainen energiaomavaraisuus on saatava nykyistä paljon korkeammalle tasolle. Biotalous on Suomen tulevaisuutta.

Työuria on pidennettävä alusta, keskeltä ja lopusta. Nuoret on saatava nopeammin työelämään ja iäkkäämpien työhyvinvointia on parannettava.

Uudistukset on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti - ne maksavat enemmän, joilla on enemmän.

Keskustalla on oma selkeä vaihtoehtonsa ja tällä hetkellä sillä on myös kansalaisten laaja kannatus. Koko maan mahdollisuudet on hyödynnettävä ja nostettava Suomi taas nousuun.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös