Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

21.05.2014

Hirvituhokorvaukset on säilytettävä. Mielipidekirjoitus Kouvolan Sanomat ja Kymen Sanomat 23.2.2014, Etelä-Saimaa ja Länsi-Saimaan Sanomat 25.2.2014, Elimäen Sanomat 26.2.2014.

”Voihan EU!” voisi metsänomistaja parahtaa näinä päivinä. EU-komissio näet suunnittelee metsänomistajien hirvituhokorvausten kieltämistä. Metsänomistajille korvataan hirvituhoja riistavahinkolain mukaan. Vuonna 2013 korvaussumma oli noin 1,2 miljoonaa euroa. Korvausrahat on kerätty metsästäjiltä kaatolupamaksuissa, joten korvaukset eivät rasita valtiontaloutta.

Ehdotus ei huomioi Suomen erityisolosuhteita ja se on ongelma. Suomi on suhteellisesti Euroopan unionin metsäisin maa ja metsät ovat tärkein luonnonvaramme. Suomessa hoidetaan metsiä paremmin kuin oikeastaan missään muualla eli metsien uudistamisesta huolehditaan.

Uudistaminen tuottaa taimistoja, jotka taas maistuvat hirville mainiosti. Hirvet ovat Suomessa yleisempiä kuin muualla Euroopassa, joten niiden tuottamat vahingotkin ovat yleisempiä kuin muualla. Metsänomistaja ei voi vaikuttaa hirvien liikkumiseen tai niiden vaikuttamiin tuhoihin maillaan. Tuhojen vaikutus jää kuitenkin metsänomistajalle, siksi korvaukset ovat oikeutettuja.

Hirvikantojen sääntely on tärkein tapa pitää hirvien aiheuttamat taimistotuhot kurissa. Jos hirvivahinkojen korvaamisesta luovutaan, tulee hirvikantojen rajoittamista vaativia kannanottoja varmasti lisää. Asiassa on kyse metsänhoidon lisäksi myös riistanhoidosta, tämä komissiossa pitää ottaa huomioon.

Sekä hirvet että taimistot kuuluvat luontoon. Hirvituhoista on maksettava asiallinen korvaus eikä komission kaavailuja pidä hyväksyä.


Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös