Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

21.05.2014

Kalastuslain uudistusesitystä parannettava. Mielipidekirjoitus Etelä-Saimaa 21.3.2014, Uutisvuoksi 22.3.2014, Länsi-Saimaan Sanomat 28.3.2014.


Kalastuslakiuudistus aiheuttaa paljon kritiikkiä ja siinä onkin kohtia, joita on muutettava. Lakiesitys tullee eduskuntakäsittelyyn tämän kevään aikana.

Lakiesitys siirtää päätösvaltaa osakaskunnilta kauemmas ELY -keskuksiin. Kalaston hoitotoimet tekevät osakaskunnat eivät jatkossa pääsisi vaikuttamaan kalastusmaksuihin vaan valta siirtyisi ELY -keskuksille, kauas paikallisista ihmisistä. Tämä lisäisi myös kuluja. Päätösvalta on säilytettävä osakaskunnilla, jotka tietävät paikalliset olosuhteet parhaiten.

Osakaskunnat tekevät tärkeää ja onnistunutta työtä kalaston hoidossa. ELY -keskuksille siirtäminen uhkaa paikallista vapaaehtoistyötä, koska lopullinen päätäntävalta rahoista siirtyisi kauemmas osakaskunnista. ELY -keskusten roolia ei saa kasvattaa.

Yksi kritiikin kohde on 65-vuotialle lakiluonnoksessa esitetty kalastusmaksu. Vapaa-ajan- ja kotitarvekalastajat ovat usein yli 65-vuotiaita. Heille kalastus on tärkeä harrastus ja leivän jatke. Pienituloisten eläkeläisten kalastusmaksun vapautus tulisi jatkossakin säilyä. Uudessa laissa ei myöskään mainita maattomien, maaseudulla asuvien kalastusoikeutta ollenkaan ja tämä on selkeä puute.

Lakiesityksen ongelmakohta on myös vapaa-ajankalastajien yli viiden kilon kalaerien myyntikielto. Tämä lisää turhaa viranomaisvalvonnan tarvetta eikä siinä ole järkeä.

Saimaan vesistöalueelle mahtuvat sekä vapaa-ajankalastajat että ammattikalastajat, kunhan yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan eikä esimerkiksi liian läheltä mökkiläisten ja asukkaiden rantoja troolata. Vesistöistä, kalakannoista ja muusta eläimistöstä pidetään parhaiten huolta osakaskuntien kautta.

Kotitarvekalastus on tärkeä osa suomalaista kalastusperinnettä, eikä sitä pidä väheksyä saati byrokratialla hankaloittaa.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
lakivaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös