Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

21.05.2014

Kotimaisuus energian tärkeimmäksi ominaisuudeksi. Mielipidekirjoitus Uutisvuoksi 14.4.2014, Joutseno 16.4.2014, Länsi-Saimaan Sanomat 24.4.2014.


Suomen energiapolitiikassa on asetettava ensisijaiseksi tavoitteeksi kotimaisuus. Tätä kautta luodaan uutta kasvua ja työtä sekä edistetään kotimaisen teknologian kehittymistä.

Nykyisin Suomi ostaa energiaa muualta 8,5 miljardilla eurolla joka vuosi eli 70 prosenttia kaikesta kulutetusta energiasta. Ulkomaista energiaa ostetaan suunnilleen saman verran kuin julkinen talous ottaa velkaa vuosittain. Välilliset vaikutukset talouteen ovat suuret. Ostamalla energiaa ulkomailta rahaa valuu ulos ja samaan aikaan kotimaahan jää syntymättä työpaikkoja sekä yritystoimintaa.

Teollisia työpaikkoja on menetetty 2000-luvulla noin 100 000. Nykyisellä kilpailukyvyllä arvioidaan työpaikkoja edelleen häviävän teollisuudesta yli 40 000 vuoteen 2020 mennessä. Tuontienergian suuri määrä heikentää kilpailukykyämme mutta kotimaisilla energiaratkaisuilla voimme kääntää suunnan ja muuttaa energiapolitiikan kilpailueduksi.

Äskettäin valmistuneessa professorityöryhmän raportissa arvioitiin, että vaihtamalla ulkomainen energia kotimaiseen, uusiutuvaan energiaan saadaan vuoteen 2020 mennessä 30 000 uutta työpaikkaa ja vuoteen 2050 mennessä 90 000 työpaikkaa joko suoraan tai välillisesti.

Käytännössä vaihtaminen tarkoittaa puun, turpeen, muun biomassan, jätteen, vesivoiman, maalämmön sekä erilaisten aurinkoon pohjautuvien energiamuotojen, kuten tuulen, nykyistä laajamittaisempaa käyttöönottoa. Paikallisen pientuotannon pääsyn sähköverkkoon on oltava helppoa.

Kotimaisiin energiaratkaisuihin pohjautuvat vaihtoehdot parantavat työllisyyttä sekä ovat kestäviä ympäristön ja huoltovarmuuden kannalta. Suositaan siis kotimaista energiassakin.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös