Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

21.05.2014

Huomiota maaseudun mahdollisuuksiin. Mielipidekirjoitus Etelä-Saimaa 19.5.2014, Länsi-Saimaan Sanomat 20.5.2014, Elimäen Sanomat 21.5.2014, Kouvolan Sanomat 30.5.2014 ja Valkealan Sanomat 30.7.2014.

Erityisesti keväällä liikkuessa huomaa Suomen maaseudun monimuotoisuuden. Maaseudulla asuu, työskentelee ja mökkeilee aktiivisia ihmisiä, jotka luovat alueille elinvoimaa. Maaseutu on taajamien kanssa vuorovaikutuksessa ja molemmat hyötyvät tästä. Maaseutu on mahdollisuuksia täynnä mutta osaammeko hyödyntää suomalaisen maaseudun omalaatuisuutta tarpeeksi?

Kotimaiset elintarvikkeet ovat erittäin laadukkaita eikä meillä esiinny käytännössä lainkaan vakavia eläin- tai kasvitauteja; elintarvikevientiä tuleekin lisätä jatkossa. Pienten lähituottajien on päästävä mukaan kilpailutuksiin eli suurempia tilauksia on voitava jakaa useammalle tuottajalle. Maa- ja metsätalous on maaseudun peruselinkeino, eikä sitä saa rasittaa liiallisella byrokratialla.

Pellot, metsät ja suot ovat kotimaisia energianlähteitä, joita pitäisi hyödyntää nykyistä paljon enemmän. Puusta on mahdollista jalostaa lukuisia erilaisia tuotteita paperista, sellusta ja rakennusaineista aina öljypohjaisia tuotteita vastaaviin biomateriaaleihin, lääkkeisiin ja polttoaineisiin.

Kaivosteollisuus on osassa Suomea yksi maaseudun tulevaisuudenaloista. Kun kaivoksia perustetaan, on huolehdittava, että ympäristöasiat ovat alusta lähtien kunnossa. Talvivaaran kaltaisia ongelmia ei saa syntyä.

Luonto itsessään on tärkeä voimavara maaseudulla. Metsät, järvet ja suot sekä niissä elävät eläimet tuottavat elämyksiä matkailijoille ja elantoa paikallisille asukkaille. Suomi on rauhallinen, suhteellisen harvaan asuttu maa ja sitä kannattaa hyödyntää matkailijoita tänne houkuteltaessa.

Maaseudulla asuu myös monenlaisia maanviljelyn ulkopuolisia yrittäjiä ja työntekijöitä, jotka tuovat elinvoimaisuutta maaseudulle. Kaupunki ja maaseutu eivät ole toistensa vastakohtia vaan tukevat toistensa kehitystä. Koko Suomen mahdollisuudet on otettava tasavertaisesti huomioon ja Suomea on rakennettava tasapuolisesti myös maaseudun mahdollisuudet huomioiden.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös