Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

21.11.2014

Maaseutuohjelman luonnos huono Kaakkois-Suomelle. Mielipidekirjoitus Etelä-Saimaa, Kymen Sanomat ja Länsi-Saimaan Sanomat 3.6.2014.

Maa- ja metsätalousministeriön julkistama Manner-Suomen maaseutuohjelman luonnos alueellisista rahoituskehyksistä ohjelmakaudella 2014–2020 on Kaakkois-Suomen osalta huono ja huolestuttava.

Etelä-Karjalaa ja Kymenlaaksoa on kohdeltu kehysjakoluonnoksessa epäoikeudenmukaisesti.
Kaakkois-Suomen ELY -keskus sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntaliitot pitävät esitettyä rahoituskehystä mahdottomana hyväksyä.

Luonnoksen esitys on ristiriidassa laajana sidosryhmätyönä valmistellun Kaakkois-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman (2014–2020) kanssa. Kaakkois-Suomi saisi käytännössä saman kehyksen kuin edellisellä ohjelmakaudella, kun samaan aikaan 12 muuta ELY -keskusaluetta olisivat saamassa vähintään 1,5 miljoonaa euroa enemmän alueellista määrärahaa.

Ohjelman selostuksen mukaan viime vuonna julkistettu uusi kaupunki-maaseutu -luokitus olisi laskennan keskeisin perusta. Siinä ei oteta riittävästi huomioon alueen ongelmia ja todellisia kehittämistarpeita. Rahoituksen jakaminen luokitukseen painottuen näyttäisi hyödyttävän kasvukeskusalueita, mikä ei kuitenkaan ole maaseutuohjelman perimmäinen tarkoitus.

Kaakkois-Suomi on kokenut poikkeuksellisen suuren metsäteollisuuden rakennemuutoksen, joka on voimakkaasti heijastunut molempiin maakuntiimme ja myös maaseudulle. Pitkäaikaisen rakennemuutoksen vaikutuksesta alue on väestötappioaluetta, mikä ilmeisesti näkyy laskelmassa. Rahoitusmahdollisuuksien vähentäminen vain pahentaisi tilannetta.

Kaakkois-Suomen maaseudulla tarvitaan osaavia yrityksiä, toimialarajat ylittävää yhteistyötä ja muita kehittämistoimia. Näihin toimiin tarvitaan myös valtiovallan oikeudenmukainen tuki. Nyt näin ei ole käymässä.

Ari Torniainen
kansanedustaja
maakuntavaltuuston puheenjohtaja

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös