Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

13.03.2011

Talvisodan päättymisen 13.3.1940 kunniaksi

Tänään on eripuolilla Suomea vietetty talvisodan päättymisen muistojuhlaa.

Kolmastoista päivä maaliskuuta 1940 toi rauhan, jota oli kaivattu ja odotettu.
Aseet vaikenivat rintamalla ja talvisota päättyi.
Se oli tärkeä päivä ahdistetuille suomalaisille.

23 000 kaatunutta tai kadonnutta, 45 000 haavoittunutta suomalaista sotilasta ja yli 400 000 evakkotielle joutunutta. 105 armotonta talvisodan päivää.
Ne ovat tärkeitä lukuja kertomassa suurista uhrauksista itsenäisen Suomen hyväksi.

Tuo päivä, jonka muistoa nyt Suomessa Rauhan kelloin ja kirkkotilaisuuksin ansaitusti kunnioitetaan ei 71 vuotta sitten ollut pelkästään riemun ja hurraamisen päivä.
Veteraanien omakohtaisten muistojen ja kirjoitusten kautta aistii, että helpotus ja pettymys tai ilo ja suru olivat silloin rinnakkain.

Ulkoministeri Tannerin radiossa pitämän vaikuttavan puheen välityksellä kerrottiin kansalle tieto rauhasta ja sen raskaista ehdoista.
Rauhanehdot koettiin täysin epäoikeudenmukaisina ja aluemenetykset kohtuuttomina.

Talvisota yhdisti sisällissodan jakaman Suomen kansan taistelemaan vapautensa ja itsenäisyytensä puolesta. Talvisota oli vertaansa vailla oleva sankariteko armeijalta ja koko kansalta.
Suurista tappioista huolimatta tärkein, Suomen itsenäisyys säilyi.

Sotaa ei tule ihannoida, mutta oman historian tunteminen antaa hyvän pohjan tiedolle miten nykyisyyteen on tultu.
Itsenäisen Suomen tie on ollut kivinen ja raskas, mutta menestyksekäs.

Tänään elämme aivan toisenlaisessa Suomessa kuin 71 vuotta sitten.
Esimerkiksi sähköisen tiedonkulun välityksellä ihmisten kanssakäyminen on helppoa ja nopeaa.
Toista oli silloin kun rintaman ja kotiolojen tietoja kerrottiin postikorttien ja kirjeiden välityksellä.

Tänään voidaan vapaasti, kenenkään estämättä ja ketään pelkäämättä kertoa, mistä talvisodassa oli kysymys, siitä minkä sodan kokenut ikäpolvi on aina sydämessään tiennyt, mutta jonka sanomista on monesti vältetty.
Arvoisat veteraanit. Kertokaa meille sotien jälkeen syntyneille myös kokemuksista siellä jossakin. Kertokaa jotta me nuoremmat emme unohda millä hinnalla Suomea on voitu rakentaa vapaana ja tasavertaisena kansakuntana sivistysmaiden kärkijoukkoon.

Kokemusten ja perimätiedon välittäminen on tärkeää, sillä sodan varsinainen todellisuus alkaa hävitä nykyajan nuoriltamme ja elämään jäävät sodasta kertovat tarinat ja muistelmat.
Suomen itsenäisyyden säilyttäneiden sotien merkitys ei vähene vaikka sodan kokenut sukupolvi onkin vähenemässä.
Me suomalaiset olemme tottuneet, että kunkin on omalla työllään hankittava leipänsä ja toimeentulonsa.
Mutta suomalaiseen yhteiskuntaan on aina kuulunut myös se periaate, että heikoimmistakin on pidetty huolta. Etenkin kriisien aikoina toisten auttaminen on näkynyt kaikkein selvimmin.

Sotien jälkeen nykyisen hyvinvointiyhteiskuntamme rakentanut sukupolvi uskoi tulevaisuuteen ja teki yhdessä työtä yhteisen Suomen hyväksi.
Myös nyt Suomessa tarvitaan ystävyyttä, yhteisöllisyyttä ja vastuuta lähimmäisestä.
Tarvitaan myös positiivista uskoa tulevaisuuteen. Tänään, Talvisodan päättymisen muistopäivänä, on hyvä katsoa vähän ajassa taaksepäin ja huomata, että nyt ovat asiat meillä kuitenkin suhteellisen hyvin.

Omasta puolestani haluan kiittää ja kunnioittaa poisnukkuneita sankarivainajia sekä Teitä arvoisat sotiemme veteraanit ja lotat siitä, että me nykypolvet olemme saaneet veteraanien taistelun ja työn ansiosta vaalittavaksemme vapaan isänmaan ja vankan hyvinvointivaltion.

Tätä vastuuta ei voi eikä saa siirtää muille ja siksi himmetä eivät muistot saa.

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös