Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

21.11.2014

Maksatukset ajallaan viljelijöille. Mielipidekirjoitus Etelä-Saimaa 18.10.2014, Maaseudun Tulevaisuus 20.10.2014, Länsi-Saimaan Sanomat 21.10.2014, .

Maaseutuviraston mukaan maanviljelijöitä odottaa ensi vuonna ikävä yllätys. Ensi vuoden tukimaksatuksia on siirtymässä 500 miljoonaa euroa vuodelle 2016. Suomen yhteenlaskettu, vuosittainen maataloustulo on noin 700 miljoonaa euroa, joten ensi vuoden viljelijätulot tippuisivat rajusti.

Ongelmat johtuvat siitä, että maatalouden viljelijätukien maksatuksiin on tulossa muutoksia. EU:n maatalous- ja maaseutupolitiikan uudistuksesta johtuvat muutokset aiheuttavat muutoksia tukien toimeenpanoon. Samanaikaisesti hallinnon resursseihin kaavaillaan pienennyksiä. Viljelijätukien valvonta ei helpotu tulevina vuosina mutta valvonnan resurssit vähenevät. Tämä on surkea yhtälö.

Maaseutuviraston arvion mukaan ELY-keskuksissa valvontoihin tulee kulumaan enemmän aikaa kuin nykyisin. Tukien maksatukseen voidaan antaa lupa vasta valvonnan jälkeen. Viljelijöiden tulo on riippuvainen tuista. Tukien maksatus vaikuttaa myös maatalouden investointeihin, maatalouskauppaan ja alueiden tuloihin.

Maanviljely on viranomaisten puolesta erittäin valvottu ammattiala, jossa peltoja, metsiä, tuotantoa ja eläimiä tarkastetaan jopa useammassa vaiheessa. Viljelijät joutuvat toimimaan raskaan byrokratian ja tiukan säännöstelyn alla. Alan toimintaa ei pidä hankaloittaa epäjohdonmukaisuuksilla ja arvostelulla.

Jos Maaseutuviraston esitys toteutetaan, on usealla maatilalla ensi vuonna edessään kassakriisi. Maatalouden kannattavuus on tällä hetkellä muutenkin erittäin huono heikon markkina- ja taloustilanteen sekä Venäjän vientikiellon takia. Ongelmat ovat suuria ilman viljelijätukien maksatusviivästyksiäkin.

Ruokaa ja maataloutta tullaan aina tarvitsemaan. Mielestäni on tärkeää, että Suomessa säilyy omavarainen maatalous. Maanviljelijä on palkkansa ansainnut, ajallaan. Nyt on kiireesti selvitettävä vaihtoehdot, jolla tukien maksatukset tapahtuvat ajallaan, byrokratiaa lisäämättä. Toimiin on ryhdyttävä välittömästi.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös