Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

21.11.2014

Työttömyys kaipaa ripeitä ratkaisuja. Mielipidekirjoitus Etelä-Saimaa 27.10.2014, Kymen Sanomat 28.10.2014, Länsi-Saimaan Sanomat 28.10.2014,

Kaakkois-Suomen työttömyysluvut ovat karmeaa luettavaa. Työttömiä on 20 000 eli 14 prosenttia työikäisistä. Työttömyys on kasvanut vuodessa Kymenlaaksossa 9,5 prosenttia ja Etelä-Karjalassa 11,2 prosenttia. Koko maan työttömyys kasvoi 10,4 prosenttia.

Eniten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Lappeenrannan seudulla (12,6 %), vähiten Imatran seudulla (8,2 %). Kotka-Haminan seudulla lisäys oli 10,2 % ja Kouvolan seudulla 8,8 %.

Tämä on erittäin huolestuttavaa. Ellei kurssia saada käännettyä, paheneva työttömyys aiheuttaa ongelmia muun muassa pienenevinä verotuloina, etuuksien ja palvelujen leikkauksina sekä syrjäytymisenä.

Alueellisesti on etsittävä ratkaisuja, joissa esimerkiksi kilpailutuksissa työllistetään paikallisesti. Yritysten toimintaympäristön on oltava sellainen, että yritykset eivät pakene maakunnista ja maasta pois.

Kaikki pienetkin työllisyyttä hankaloittavat toimet on korjattava. Yksi tällainen on rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvä byrokratia.

Kaavoitukseen tarvitaan notkeutta, jotta ne yritykset, jotka tuovat maakuntaan työllisyyttä ja haluavat tulla tänne, myös jäävät maakuntaan. Nyt on kuulunut yrityksistä, jotka ovat menneet hitaan päätöksenteon ja käytäntöjen takia muualle. Tämä on suuri vahinko.

Vaikka esimerkiksi Lappeenrannassa rakennetaan vilkkaasti, rakentajia on työttöminä yli 4000. Maakunnissa pitää aloittaa tie- ja muita rakennushankkeita välittömästi.

Palvelualojen työttömyys on kasvanut Kaakkois-Suomessa suhteessa muita aloja enemmän. Tämä johtuu Venäjän heikentyneestä taloustilanteesta ja matkustusrajoituksista sekä Suomen taloustilanteesta.

Kauppa ei voi luottaa ainoastaan Venäjän suuntaan menestymisessään vaan kotimaassa on oltava sellaiset olosuhteet ja taloudellinen tilanne, että kauppa kannattaa. Kauppaa ei käydä ilman ihmisiä, joten on huolehdittava, että Kaakkois-Suomeen tulee jatkossakin turisteja ja pysyviä asukkaita. Myös kauppojen aukioloja kannattaa vapauttaa.

Meidän pitää puhaltaa yhdessä yhteen hiileen ja tehdä nopeita päätöksiä, jottemme häviä kilpailua työpaikoista.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös