Ari Torniainen
ARVOISTA

Minulle tärkeät, päätöksiäni ja toimintaani ohjaavat kolme perusarvoa ovat KOTI, USKONTO ja ISÄNMAA.
Näiden kolmen sanan sisään mahtuu mielestäni kaikki elämässä oleellinen.

   Koti, kodin kasvatus ja vanhempien esimerkki luovat pohjan elämänarvoille ja selviytymiselle yhteiskunnassa. Vanhemmuus on vaativa tehtävä, sillä kodin perintö elää tulevissa sukupolvissa.

   Uskonto ja kirkko ovat olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa ja elämänmuotoa. Minulle se tarkoittaa elämistä tavallisessa arjessa ja jatkuvaa kasvamista ihmisenä. Suomessa on uskonnonvapaus; erilaiset elämänkatsomukset rakentuvat ajan kuluessa. Kaikilla tulee olla valmius ymmärtää erilaisia maailmankatsomuksia.

   Isänmaa. Kiitos sotiemme veteraanien saamme nyt elää vapaassa ja itsenäisessä Suomessa. Aiemmat sukupolvet ovat rakentaneet meille hyvinvointiyhteiskunnan, jossa jokaisella on mahdollisuus hyvään elämään. Nyt on meidän vuoromme pitää huolta toisistamme ja perinteitä kunnioittaen viedä suomalaisuutta ja Suomea eteenpäin.

   Arvopohjaani kuuluvat myös ihmisten yhdenvertaisuus ja vastuu lähimmäisistä. Suvaitsevaisuus, välittäminen ja toisten kunnioittaminen kuuluvat jokaiselle.

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös