Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

12.03.2015

Lisää liikuntaa. Mielipidekirjoitus Uutisvuoksi 9.3.2015, Joutseno 12.3.2015

Tutkimusten mukaan suomalaisten liikkuminen on vähentynyt huolestuttavalle tasolle. Myös ruumiillinen työ on vähentynyt viime vuosikymmeninä huomattavasti ja yhdessä liikkumattomuuden kanssa se on aiheuttanut muun muassa lihavuuden ja siitä johtuvien sairauksien lisääntymisen.

Ongelma on ihmisten terveyden lisäksi kansanterveydellinen ja -taloudellinen. Yhteiskuntaa on kehitettävä liikuntaan kannustavaksi. Liikkumattomuudesta johtuvien kulujen hinnaksi pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollossa on laskettu jopa kaksi miljardia euroa vuodessa. Liikuntaa lisäämällä ihmisten hyvinvointi paranisi ja saisimme samalla paikattua kansantalouden vajetta.

Lapsilla ja nuorilla on oltava mahdollisuus harrastaa perheen varallisuudesta riippumatta. Koulut on saatava mukaan talkoisiin: jokaisen lapsen on voitava harrastaa ja liikkua koulupäivän aikana ja ympärillä. Eri urheilulajien kokeilua ja oman lajin löytämistä on tuettava ottamalla käyttöön yleislisenssi, jolla voidaan harrastaa liikuntaa yli lajiliittorajojen.

Liikunnan parissa toimivia urheiluseuroja on tuettava purkamalla talkootyön normeja ja verotusta. Tarpeeton lainsäädäntö ja byrokratia eivät saa estää seurojen toimintaa ja liikunnan harrastamista.

Mahdollisuuksia arjen hyötyliikuntaan on parannettava. Hyvät lähiliikuntapaikat, ulkoilureitit sekä valaistut kävely- ja pyörätiet vahvistavat suomalaisten kuntoliikunnan edellytyksiä. Liikuntamahdollisuudet on otettava huomioon jo asuinalueiden suunnittelussa.

Liikunnan näkökulma on saatava mukaan kaikkeen päätöksentekoon, mutta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon, jossa voitaisiin esimerkiksi ottaa käyttöön liikuntareseptit.

Liikunnassa on liiketoimintamahdollisuuksia. Liikuntasektorille on mahdollista luoda jopa 30 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Tämän saavuttamiseksi on käynnistettävä hyvinvointialaa tukeva kasvuohjelma, jossa muun muassa luodaan start up -yrityksille edellytyksiä toiminnan laajentamiselle.

Uskon, että jos en olisi liikkunut koko ikäni, olisin nyt paljon huonommassa kunnossa. Suomi liikkeelle!

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös