Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

29.06.2016

Isoja budjettipäätöksiä vaikeassa tilanteessa. Julkaistu Länsi-Saimaan Sanomissa 15.9.2015 ja Elimäen Sanomissa 16.9.2015Hallitus on tehnyt vaikeita päätöksiä hankalaan taloustilanteeseen. Hallituksen tavoitteena on hillitä velanottoa ja se on välttämätöntä. Vaikeassa tilanteessa on tärkeää, että päätöksiä saadaan aikaiseksi ja maan suunta muutettua. On tärkeää, että hyvätuloiset saadaan osallistumaan talouden tasapainottamistyöhön.

Takuueläkettä korotetaan 30 miljoonalla eurolla. Eläkkeensaajien asumistuen lakkauttamisesta aiheutuvia tukiheikennyksiä helpotetaan samoin 30 miljoonalla eurolla. YLE -vero poistuu pienituloisimmilta.

Hallitus on päättänyt 1,6 miljardin euron panostuksista kärkihankkeisiin ja korjausvelan pienentämiseen. Vuonna 2016 kärkihankerahoitusta käytetään noin 220 miljoonaa euroa. Lisäksi korjausvelan pienentämiseen ehdotetaan 100 miljoonaa euroa. Esitykset ovat tärkeitä uuden kasvun luomiseksi ja liikenneverkon kunnostamiseksi.

Työn verotusta kevennetään korottamalla työtulovähennystä 450 miljoonalla eurolla. Tällä pyritään lisäämään kotimaista kysyntää.

Suurituloisimmille on budjetissa leikkauksia. Pääomatuloverotuksen ylimmän veroluokan verokantaa korotetaan 33 prosentista 34 prosenttiin. Ylimpiin tuloluokkiin kohdistuvan niin sanotun solidaarisuusveron alarajaa alennetaan väliaikaisesti vuosina 2016—2017. Näiden vaikutukset kiristävät ylimpien tuloluokkien verotusta 64 miljoonalla eurolla.

Kaikkia tarvitaan mukaan talkoisiin Suomen nostamiseksi. Itse olen valmis ehdotukseen eduskunnan kahden viikon palkattomasta työstä.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös