Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

28.06.2017

Talouskehitys parempaan päin. Tiedote 19.5.2017.

Keskustan kansanedustaja Ari Torniainen iloitsee Suomen talouden positiivisesta käänteestä.

- On hienoa, että Suomen talous on vihdoin nousussa. Tilastokeskuksen mukaan Suomen talous kasvoi tammi-maaliskuussa jo 2,8 prosentin vauhtia, mikä on Euroopan huippua. Vienti on selvässä, viiden prosentin vuositason kasvussa ja myös työttömyys alenemassa. Sipilän hallituksen toimet ovat vaikuttaneet positiivisesti Suomen talouskehitykseen. Nyt nousu on saatava alulle koko Suomessa, Torniainen painottaa.

Hallituksen antoi vuoden 2017 ensimmäisen lisätalousarvionsa. Siinä valtiovarainministeriön verotuloarviot ovat yhteensä 490 miljoonaa euroa aiemmin ennakoitua suuremmat etenkin kertymätietojen sekä myönteisemmän talousennusteen seurauksena.

Työ- ja elinkeinoministeriö osoittaa lisätalousarviossa 16 737 000 euroa alueellisille ELY-keskuksille julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin. Määrärahoilla vastataan koko maan akuutteihin talous- ja työllisyystilanteen vaatimuksiin sekä positiiviseen rakennemuutokseen ja vahvistetaan osaavan työvoiman saatavuutta.

Kaakkois-Suomeen KymiRing on saamassa valtion rahoitusta.
- Olen iloinen, että rakenteilla olevan KymiRing -moottoriurheilukeskuksen rakentamiskustannuksiin ehdotetaan 3,5 miljoonan euron valtionavustusta, Torniainen kehuu.

Valtionavustuksen ehtona on, että moottoriurheilukeskushanke toteutuu muulta rahoitukseltaan sovitusti.

Valtatie 12:lle Tillola-Keltti –välille, joka sijaitsee Lahden ja Kouvolan välillä, ehdotetaan 14 miljoonan euron valtuutta liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä liikenteen ohjaamiseksi eritasoliittymän kautta KymiRingin moottoriradalle. Hanke toteutuu, jos KymiRing toteutuu suunnitellusti.

Lisätalousarviossa esitetään sotea varten maakuntien tietohallinnon perustamiseen sekä maakuntien esivalmisteluun ja väliaikaishallinnon menoihin 22 miljoonan euron lisäystä, myös valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin myönnettäviin valtionavustuksiin ehdotetaan kohdennettavaksi yhteensä 30 miljoonan euron määräraha.

- Maakuntien kannattaa toimia nyt aktiivisesti soten eteenpäin viemiseksi. Jos ja kun seuraavia lisätalousarvioita tulee, on saatava lisäpanostuksia myös Kaakkois-Suomeen muun muassa VT13:lle, Torniainen kehottaa.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös