Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

20.12.2018

Kivihiilen käyttö sähkön- ja lämmöntuotannossa loppuu Suomesta. Julkaistu mm. Uutisvuoksessa 6.11.2018 ja Maaseudun Tulevaisuudessa 9.11.2018.


Hallitus esittää kivihiilen käytöstä luopumista sähkön- ja lämmöntuotannossa 1.5.2029 lähtien. Suomi on ensimmäisiä maita maailmassa, jossa näin tapahtuu.

Pitkäjänteisen energiapolitiikan tavoitteena on, että Suomi luopuu asteittain kaikesta fossiilisten polttoaineiden käytöstä energian tuotannossa ja siirtyy kohti päästötöntä energiajärjestelmää. Ensimmäisenä kannattaa lopettaa kivihiilen käyttö. Suurin hiilenkäyttäjä Suomessa on Helsingin kaupunki.

Hallituksen esityksen mukaisesti liikenteeseen tulee lisää biopolttoaineita, lämmitykseen ja työkoneisiin biopolttoöljyä. Yhdessä muiden energia- ja ilmastostrategiassa asetettujen tavoitteiden kanssa, liikenteessä on mahdollista päästä 50 prosentin päästövähennyksiin vuonna 2030. Liikenteen ja lämmityksen päästövähenemien lisäksi velvoitteiden avulla lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja vähennetään tuontiöljyn käyttöä.

Ilmastonmuutosta koskevat varoitukset ovat mediassa lähes jokapäiväisiä. Tiedot perustuvat maailmanlaajuisiin tutkimuksiin. Emme voi tietää, miten ilmastonmuutos lopulta vaikuttaa ilmastoon. Lämpeneminen kuitenkin näkyy jo jääpeitteen nopeana vähenemisenä Jäämerellä, mannerjäätiköiden sulamisena, sään ääri-ilmiöiden lisääntymisenä sekä eläimistön ja kasviston muutoksina maapallolla. Toimien aika on nyt.

Suomi on maailman kehittyneimpiä maita ja meillä on mahdollisuus kehittää uutta teknologiaa, jolla estämme maapallon lämpötilan nousua. Kannattaa olla edelläkävijä tässä joukossa. Suomessa pitää miettiä kaikkia mahdollisia keinoja päästöjen ja kulutuksen vähentämiseksi. Rakentamisessa kannattaa lisätä puun käyttöä. Liikenteessä öljyä voidaan korvata biokomponenteilla ja lopulta pitää pyrkiä kokonaan eroon öljyn käytöstä polttoaineena. Samoin tulevaisuudessa muovia korvataan uusiutuvilla materiaaleilla yhä enemmän. Puusta ja muista luonnontuotteista on moneksi.

On valitettavaa, että monet maailman suurimmat maat suhtautuvat välinpitämättömästi kansainvälisiin sopimuksiin ja jopa irtautuvat yhteisesti sovituista päästörajoituksista. Meillä on velvollisuus toimia siten, että myös meidän jälkeemme tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan elinkelpoisesta maapallosta.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös