Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

20.03.2019

Turvapaikanhakijoista ja seksuaalirikoksista. Julkaistu mm. Etelä-Saimaassa 21.1.2019.

Ilmitulleet lapsiin ja nuoriin kohdistuneet raiskaukset ja muut seksuaalirikokset ovat järkyttäneet kaikkia. Näille teoille ei saa olla mitään sijaa yhteiskunnassamme, olipa tekijöiden kansallisuus mikä tahansa. Tosiasia on, että tietyistä maista tulleet miehet ovat syyllistyneet keskimääräistä huomattavasti enemmän seksuaalirikoksiin.

Suomen on tiukennettava maahanmuuttopolitiikkaa. Suomeen tulleiden on noudatettava lakejamme ja arvojamme. Nämä säännöt on kerrottava täällä oleville selkeästi. Ei voi olla niin, että tänne tulleet jatkavat elämäänsä lähtömaansa sääntöjen mukaan. Vastuu sopeutumisesta on muuttajalla.

Suomeen on tullut nopealla tahdilla suuri määrä nuoria miehiä turvapaikanhakijoina kulttuureista ja olosuhteista, joissa naisten ja tyttöjen asema sekä arvostus ovat selvästi heikompia kuin Suomessa. On selvinnyt, että enemmistö tänne tulleista ei ole oikeutettu turvapaikkaan. Turvapaikanhakujärjestelmän olisi pitänyt alun perin olla sellainen, että turvapaikanhakijoista olisi tehty päätös Euroopan unionin rajojen ulkopuolella olevilla leireillä.

Meitä sitovat kansainväliset sopimukset, joiden mukaan aidossa hädässä olevat ja turvaa tarvitsevat on otettava vastaan. Meillä Suomessa on oltava oikeus päättää, kenelle annamme kansalaisuuden tai oleskeluluvan. Ei ole missään nimessä oikein, että Suomesta turvapaikkaa hakeva tekee vakavia rikoksia. Myötätuntoa tällaista henkilöä kohtaan ei normaalilla oikeustajulla pysty osoittamaan eikä tällaisella henkilöllä pidä olla oikeutta Suomen kansalaisuuteen tai oleskelulupaan täällä.

Turvapaikkakäsittelyjä ja palautuksia on nopeutettava.
Eduskunnassa hyväksyttiin kaikkien ryhmien yhteispäätöksellä tehtäväksi tiukennuksia käsittelyssä oleviin, maahanmuuttoa ja rangaistuksia koskeviin, lakiesityksiin. Muitakin keinoja on löydettävä. Kansalaisten turvallisuus on järkkynyt ja nyt pitää tehdä kaikki sen palauttamiseksi.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös