Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

20.03.2019

Hoivan puutteet on korjattava. Julkaistu Itä-Hämeessä 31.1.2019, Kaakonkulmassa 1.2.2019, Joutseno- lehdessä 3.2.2019, Etelä-Saimaassa 7.2.2019.

Julkisuuteen tulleet tiedot Esperi Caren ja Attendon huonosta vanhushoivasta ovat herättäneet tyrmistystä. Toiminnassa tapahtuneet laiminlyönnit ovat olleet vakavia ja niihin on puututtava. Tuomittavaa laiminlyönneissä on lisäksi se, että näiden isojen hoivapalvelutuottajien enemmistöomistus on ulkomailla, sijoitusyhtiöillä, ja ne voivat kikkailla voittonsa ulkomaille Suomen verottajan ulottumattomiin.

Jos hoivasta tai hoidosta löytyy jotain moitittavaa, on se tuotava julki. Hoitajan ei pidä pelätä työpaikkansa menettämisen puolesta eikä hoivattavan hoitonsa puolesta epäkohtiin puuttuessaan.

Valvonta on saatava kuntoon. Kun hoivan tasosta on tehty valitus, siihen pitää myös puuttua. Yritysten ja muiden palveluntuottajien omavalvonta ei riitä vaan palveluntilaajien eli kuntien ja maakuntien sekä tarvittaessa Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) on puututtava puutteisiin. Selkeät rikkomukset on tuotava julki ja niistä on tarvittaessa annettava sanktiot. Hoivan tasolle pitää olla selkeät rajat.

Hoitajien sijaisjärjestelyjen on oltava kunnossa, kun tapahtuu sairastumisia tai muita yllättäviä poissaoloja. Sijaistukset pitää järjestää niin, että vanhukset, vammaiset ja muut hoivatarpeessa olevat saavat varmasti riittävän hoivan.

Hoivantarjoajat on siirrettävä julkisuuslain piiriin. Kansalaisilla on oikeus tietää, miten sote- ja hoivapalveluita tuotetaan verorahoilla. Suomeen tarvitaan myös oma erillinen lainsäädäntö yhteiskunnallisista yrityksistä, joka velvoittaa julkisia palveluja tuottavia yrityksiä yhteiskuntavastuuseen. Näin voidaan puuttua siihen, kuinka paljon verovaroin tuotetuilla palveluilla tehdään voittoa, kuinka tuottoa tulisi palauttaa julkisten palveluiden kehittämiseen tai millaista tietoa markkinoilla toimivien yritysten pitää palvelun järjestäjälle antaa.

Mikäli nyt laissa olevat suositukset eivät riitä korjaamaan hoivan puutteita ongelmista kärsivissä hoivapaikoissa, hoitajamitoituksen minimimäärä on kirjattava lakiin.

Mielestäni palvelut on hoidettava siten, että julkinen puoli pääasiassa tuottaa jatkossa maakunnan sote- ja hoivapalvelut, yksityinen puoli tukee julkista puolta.

On huomattava, että laadukastakin hoivaa löytyy sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta. Epäkohdat ovat kuitenkin niin räikeitä, että muutoksia on pakko tehdä. Hoivan puutteet on korjattava ja yritysten veronkierto sekä kermankuorinta pitää estää.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös