Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

13.02.2023

Liikennevaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen: Liikenteen päästöt voidaan puolittaa alueellisesti ja sosiaalisesti reilulla tavalla. Julkaistu ainakin Verkkouutiset 18.1.2021.

Liikennevaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen:

Liikenteen päästöt voidaan puolittaa alueellisesti ja sosiaalisesti reilulla tavalla

Liikenneministeri Timo Harakka (sd.) esitteli tänään lausunnoille lähtevän luonnoksen fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Liikennevaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen korostaa, että keskustan lähtökohtana jatkotyössä on, että liikenteen päästöt voidaan puolittaa alueellisesti ja sosiaalisesti reilulla tavalla.

- Olennaista on vähentää päästöjä, ei vaikeuttaa liikkumista. Jatkossa teillä liikutaan yhä enemmän kotimaisilla uusiutuvalla polttonesteillä, biokaasulla ja sähköautoilla. Pitkien etäisyyksien Suomessa tarvitaan jatkossakin omaa autoa ja tämä tunnistetaan tiekartassa, Torniainen sanoo.

Polttoaineveron kiristäminen ei kuulu tiekartassa kuvattuun keinovalikoimaan.

- Hallitusohjelman mukaiset korotukset polttoaineen verotukseen on tehty eikä keskusta hyväksy uusia tällä vaalikaudella, Torniainen painottaa.

Keskustan eduskuntaryhmä teki lokakuussa Torniaisen johdolla oman avauksensa liikenteen päästöjen puolittamisesta. Päästövähennyksiä tavoitellaan esimerkiksi uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen nostolla, etätyöllä, liikenneinfran kunnostamisella ja toimivalla joukkoliikenteellä. Keskustan esitykset ovat mukana tänään lausunnoille lähetetyssä tiekartassa.

- On erityisen tärkeää, että etätyö otetaan vakavasti liikenteen päästövähennyskeinona. Etätyön edistäminen on toimiva ja ihmisten omiin valintoihin perustuva tapa vähentää tieliikennettä, Torniainen sanoo.

Tiekartassa huomautetaan, että vuonna 2020 työmatkaliikenteen päästöt vähenivät 7% etätyön vuoksi. Keskusta on arvioinut, että etätyön avulla voitaisiin saavuttaa jopa kolmasosa päästövähennyksistä vuoteen 2030 mennessä.

Yhtenä jatkovalmisteltavana toimenpidevaihtoehtona tiekartassa on valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) esittämä malli liikenteen verotuksen uudistamisesta. Keskustan ajamassa mallissa tulevaisuuden liikenneverotus perustuisi polttoaineen kulutuksen sijaan kilometreihin ja tieluokkaan.

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös