Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

13.02.2023

Kuntien on oltava aktiivisia, jotta kaikkialle saadaan nopeat tietoliikenneyhteydet - Niin saadaan paikasta riippumattomia työpaikkoja ja paluumuuttajia. Julkaistu ainakin Uutisvuoksi 13.2.2021, Länsi-Saimaan Sanomat 18.2.2021,

Viime ajat ovat mullistaneet toimistotyön tekemisen. Etätyöstä on puhuttu pitkään, mutta koronan myötä etätyö on tullut osaksi jokapäiväistä elämää suurelle joukolle ihmisiä. Työ on muuttunut samalla paikkariippumattomaksi.

Paikkariippumattomuus ja monipaikkaisuus ovat ihmisten tarpeista lähtevää aluepolitiikkaa.
Keskusta esittää, että julkiset virat avattaisiin paikasta riippumattomiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijältä ei edellytettäisi jatkuvaa fyysistä läsnäoloa työpaikalla ja etätyö ilman määrättyä paikkavelvoitetta olisi mahdollista. Paikkariippumattomuus on usein monipaikkaisuutta töissä mutta sen voi laajentaa myös opiskeluun.

Esitys on erittäin kannatettava. Keskustan mielestä valokuitu- ja mobiiliyhteyksien on mahdollistettava nopeat yhteydet kaikkialla Suomessa, jotta paikkariippumaton työ, opiskelu ja tarvittavat palvelut toimivat nopeasti ja pätkimättä kaikkialla, oli sitten kyse kodista, kesämökistä tai muusta työpaikan ulkopuolisesta työskentelypisteestä. Tämä koskee tietokoneita, puhelimia ja muitakin tietoliikenneyhteyksiä tarvitsevia laitteita ja ohjelmia.

Huonoja yhteyksiä ei pidä hyväksyä, sillä nopeat, toimivat ja vakaat tietoliikenneyhteydet ovat nykypäivän peruspalvelu ja tulevaisuudessa yhä välttämättömämmät. Keskusta esittää vähimmäisnopeudeksi sekä tulevassa että lähtevässä tiedonsiirrossa 100 Mb/s. Kuntien maksuosuuksien pitää olla hankkeiden osalta riittävän matalat, ettei nopeiden yhteyksien rakentaminen tyssää kuntien taloustilanteeseen.

Kuntien on oltava aktiivisia, jotta nopeita yhteyksiä rakennetaan kaikkialle Suomeen. Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat kunnille mahdollisuus saada paikkariippumattomia työpaikkoja sekä vähentää poismuuttoa suuriin keskuksiin ja kannustaa paluumuuttoon.

Ari Torniainen

kansanedustaja, kuntavaaliehdokas (kesk.)

eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös