Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

28.02.2023

Yksityistieavustusten tukiprosentteja nostettava. Julkaistu Suomenmaassa 15.9.2022, Itä-Savossa 16.9.2022, Itä-Hämeessä 17.9.2022, Uutisvuoksessa 20.9.2022.


Tieverkkomme tärkeä hiussuonisto ovat yksityistiet. Niillä on paljon merkitystä alueiden asukkaille, maanviljelijöille, puuhuollolle, mökkiläisille, yrityksille ja muille tienkäyttäjille.

Yksityisteiden tiekunnilla on ollut ongelmia avustusten käyttämisessä, koska avustusprosentit ovat olleet matalat. Nyt niitä ollaan korottamassa. Avustuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Uusi asetusluonnos on lähtenyt lausunnoille, lausuntoaika päättyy 19.10.2022.

Tällä hallituskaudella yksityistieavustukset ovat olleet korkeimmillaan 30 miljoonaa euroa vuodessa, ensi vuonna summa on 23 miljoonaa euroa. Parlamentaarinen Liikenne12- työryhmä linjasi, että valtio nostaa vuotuisen määrärahatason vähintään 25 miljoonaan euroon vuositasolla vuoteen 2032 asti. Ryhmä myös linjasi, että yksityistieavustusten avustusprosenttia nostetaan samalla.

Lausunnoille lähti ehdotus, jossa tavanomaisissa teiden parantamiskohteissa enimmäisprosentti nousee 50 %:sta 70 %:iin, merkittävimmissä siltakohteissa 75 %:sta 85 %:iin, luonnonolosuhteiden aiheuttamissa yllättävissä korjauskohteissa 75 %:sta 85 %:iin, lauttapaikoissa ja vuosittain purettava silloissa 80 %:sta 85 %:iin sekä talviteissä 65 %:sta 70 %:iin.

Asetusluonnoksen mukaan eri tukiprosentteja myös yhdenmukaistetaan. Asetusluonnoksessa esitetyt muutokset nykytilaan ovat erittäin tärkeitä ja kannatettavia. Avustusprosenttien noston kautta saadaan kalliita ja vaikeita yksityisteiden korjausvelkahankkeita nykyistä paremmin liikkeelle.
Toivottavasti hyvä, uusi asetus saadaan voimaan ensi vuoden alusta.

Ari Torniainen,
kansanedustaja, Keskusta
eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös