Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

09.03.2023

Ei Postin pilkkomiselle. Julkaistu ainakin Etelä-Saimaassa 8.3.2023.


Kokoomus haluaa pilkkoa Postin useaan osaan. En kannata ehdotusta.
Kokoomuksen 2.3. julkaistussa ehdotuksessa olisi valtion omistama yhtiö, joka huolehtisi postin keräämisestä ja lajittelusta joko omana toimintanaan tai ostopalveluilla. Paketti- ja rahtilogistiikasta vastaavan yhtiön tehtävänä tulisi olla voittoa tuottava omistajille. Postin jakelu ostettaisiin alueittain vapailla markkinoilla olevilta yrityksiltä.

Postilaki uudistettiin juuri. Sen myötä siirryttiin kolmepäiväiseen jakeluun. Muutos on ollut tärkeä, koska kirjepostin määrä vähenee joka vuosi vauhdilla. Toisaalta pakettipostin määrä kasvaa. Postijakelun painopiste siis muuttuu ja siihen muutokseen Postissa ja päivitetyssä lainsäädännössä on jo vastattu. Lainsäädännön toimivuutta pitää tarkkailla myös tulevaisuudessa.

Postin kulku on varmistettava jatkossakin. Pilkkominen aiheuttaisi sen, että Postin tuottavin osa eli paketti- ja rahtipuoli ensin irrotettaisiin muusta toiminnasta, se toimisi tovin valtion omistuksessa ja todennäköisesti myytäisiin joidenkin vuosien kuluessa.

Valtiolle jäisi siis kuluja aiheuttavat osat eli postin kerääminen ja lajittelu. Jakelusta vastaisivat yritykset alueellisesti. Tämä aiheuttaisi sen, että taajamissa ja kaupungeissa nämä toiminnot saisi kannattaviksi helposti mutta harvempaan asutuilla alueilla olisi ongelmia kannattavuuden kanssa.

Kun sitten toimintaan haettaisiin säästöjä, keräys- ja jakelupisteverkkoa todennäköisesti harvennettaisiin. Tämä johtaisi suurella todennäköisyydellä siihen, että harvempaan asutuilla alueilla välimatka postipalveluihin kasvaisi suhteessa tiheämmässä asuttuihin alueisiin. Kehitys veisi eriarvoiseen suuntaan alueiden sisällä. Näin kävisi todennäköisesti Itä-Suomessakin.

Ehdotuksessa epäilyttää myös jakelutoiminnan hajauttaminen. Tämä voisi tehdä alueista eriarvoisia.

Kaikkien suomalaisten pitää saada postipalvelut tasapuolisesti- jakelun ja keräilyn on toimittava.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
Postin hallintoneuvoston jäsen
liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös