Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

19.06.2013

Torniainen tyytyväinen valtatie 6:n ja muiden Kaakkois-Suomen liikennehankkeiden varmistumiseen. Tiedote Kymen vaalipiirin tiedotusvälineille 21.3.2013.


Syksystä 2012 lähtien on eletty epävarmuudessa liikennehankkeiden osalta ja pelkona on ollut hankkeiden karsiminen. Kehysriihessä hallitus sai sovittua sen, että se toteuttaa alun perin liikennepoliittisessa selonteossa sopimaansa linjaa liikennehankkeiden osalta.

- Valtatie 6 oli yksi epävarmuudessa ollut tiehanke, jonka rakentaminen varmistui kehysriihessä. Tämä on erinomainen asia Etelä-Karjalalle, Kaakkois-Suomelle ja koko maalle. Tiehanketta on kannatettu ja ajettu alueella aktiivisesti jo vuosia ja on hienoa, että hanke etenee. Rakentaminen pitää aloittaa nopeasti 2+2-kaistaisena eikä vasta vuonna 2015, Torniainen toteaa.

- On myös hyvä, että Hamina-Vaalimaan E18-hanke etenee ja Imatra-Luumäen kaksoisraide-hankkeen suunnittelu aloitetaan. Näillä hankkeilla parannetaan tärkeitä liikenneyhteyksiä ja työllisyyttä, Torniainen korostaa.

Liikenneministeriön hallinnonalalle kaivataan lisää rahaa perustienpidon ja yksityisteiden määrärahoihin. Nyt niiden rahoitus on tarpeeseen nähden aivan liian pieni ja tierahoihin tarvitaan 100 miljoonan euron vuositason korotus jo tällä hallituskaudella.
Nähtäväksi jää, ovatko kehysriihen tulokset yleisesti riittäviä maan kurssin kääntämiseksi kasvu-uralle.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta
liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös