Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

19.06.2013

Omaishoito siirrettävä Kelalle/ omaishoitajien tuki verovapaaksi. Mielipidekirjoitus Etelä-Saimaa 18.6.2013.

Omaishoito siirrettävä Kelalle

Keskusta kannattaa omaishoitajille maksettavan palkkion siirtämistä Kelan hoidettavaksi.
Nykyjärjestelmässä kuntien erilaiset käytännöt tekevät ihmisistä eri puolilla maata epätasa-arvoisia palvelujen ja maksettavan palkkion suhteen.

Omaishoidon yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit ja maksettavat tuet takaavat parhaiten sekä omaishoitajien että heidän hoidettaviensa yhdenvertaisuuden asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Vanhusten toiveita asuinpaikan suhteen on kunnioitettava. Omaishoidon tukipalvelut on järjestettävä vanhusta lähellä kotikunnassa. Kunnalla on paras asiantuntemus oman alueensa vanhusten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten tilanteeseen sekä kunnassa oleviin voimavaroihin ja tukipalveluihin.

Kunnissa on varmistettava riittävät omaishoitajien tarvitsemat tuki- ja sijaispalvelut. Perhehoito on otettava aidoksi vaihtoehdoksi omaishoitajien vapaapäivien järjestämiseksi. Palvelusetelin käyttö omaishoitajien sijaisjärjestelyihin sekä asiointi-, siivous-, kodinhoito- ja muihin tukipalveluihin tukee omaishoitajien jaksamista.

Omaishoidosta maksettava palkkio on jatkossa muutettava verovapaaksi tai omaishoitajille on saatava verovähennys. Myös ne omaishoitajat, jotka eivät vielä saa tukea, on saatava omaishoidon tuen piiriin.

Sekä lainsäädäntöä että asenteita on muutettava omaishoitoa tukevaksi. Omaishoitajat tekevät raskasta ja arvokasta työtä läheistensä hyväksi ja he tarvitsevat tukea sekä viranomaisilta, järjestöiltä, työpaikoilta että läheisiltään. Työpaikoille on saatava joustoa, jotta työntekijät voivat ryhtyä omaishoitajiksi myös työnsä ohella.

Omaishoito on inhimillinen ja yhteiskunnalle edullinen tapa järjestää vanhustenhoito. Omaishoitajilla on usein raskas urakka läheistensä hoitamisessa ja sitä on tuettava kaikin mahdollisin keinoin.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös