Ari Torniainen
Takaisin edelliselle sivulle

17.10.2013

Omaishoidontuesta ei saa karsia. Mielipidekirjoitus Parikkalan-Rautjärven Sanomat 3.10.2013, Uutisvuoksi 3.10.2013, Länsi-Saimaan Sanomat 8.10.2013.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTE kaavailee palvelurakenneuudistuksessaan säästöjä omaishoidontukeen. Toisaalta tavoitteena on myös luopua vanhusten laitoshoidosta kokonaan. Omaishoidontuen uudistukset tarkoittaisivat tiukennuksia omaishoidon myöntämiskriteereihin. Noin 200 omaishoitajaa jäisi tätä kautta tuen ulkopuolelle. Tämä ei ole linjassa omaishoidon kehittämisen kanssa eikä kotihoidontuen leikkaaminen edesauttaisi laitoshoidon vähentämistä.

Omaishoito on inhimillisin ja edullisin tapa järjestää läheisen hoiva. Omaishoidontuen avulla vanhus, vammainen tai sairas voi asua kotonaan, läheisen henkilön tukemana ja avustamana. Omaishoidon avulla säilyy läheisen mahdollisuus viettää mahdollisimman normaalia elämää ja tarve laitosasumiseen ja –hoivaan vähenee.

Omaishoitajan kannalta tuki on tärkeä ja osaltaan osoitus tärkeästä työstä. Omaishoidontuki pitää siirtää KELAn kautta maksettavaksi, jolloin tuen myöntäminen yhdenmukaistuu koko maassa ja kuntien tehtävät vähenevät. Myös omaishoidontuen verovapautta tulee harkita.

Omaishoitajat tekevät erittäin arvokasta työtä, usein vielä viimeisillä voimillaan. Tuen avulla hoitaja jaksaa hoivan paremmin. Tuki on myös arvostuksen ilmaus raskaasta ja läheisille arvokkaasta työstä, eikä sitä saa leikata.

Mielestäni EKSOTEn toimintaa on kehitettävä siten, että omaishoidon kriteereitä ei kiristetä eikä omaishoidon sopimuksia irtisanota.

Ari Torniainen
kansanedustaja, Keskusta

Kuva1

Ari Torniainen | 00102 EDUSKUNTA | 050 512 0422 / 09 432 3184 | | www.aritorniainen.fi
Ylös